2MASS J05345712+0954367 [#35860694180689]

100,00%
2MASS J05345712+0954367 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3125
Hvězdný radius:
0,4847
Stáří:
8 670 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 865 K
2MASS J05345712+0954367 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
772 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4078
Hvězdný rádius:
5 499 km

Tlak na povrchu:
648,45 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K
Vzdálenost k cíli:
1 453 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5062
Hvězdný rádius:
6 322 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K
Vzdálenost k cíli:
1 906 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3039
Hvězdný rádius:
5 385 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
2MASS J05345712+0954367 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 899 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1498
Hvězdný rádius:
4 316 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,3%) P (11,9%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Y (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
2 611 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6770
Hvězdný rádius:
6 911 km

Tlak na povrchu:
0,13 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
33 K