2MASS J05365533+0946479 [#676322157417]

2MASS J05365533+0946479 3 g
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 387 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
sntXrrr
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
771 km

Povrchová teplota:
50 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,69% Ice
15,79% Rock
1,52% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0024
Sklon dráhy:
5,75°
Periapsida:
327,35°
Rychlost rotace:
4,9 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3225 °

Materiály:
S (28,1%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Cr (5,6%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) W (0,7%)