HIP 23759 (Witch Head Science Centre / Archived: HIP 23759 Geysers / Witch Head Nebula / Barnacle Sites - Witch Head Nebula) [#22793921684]

HIP 23759 9 c
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 418 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
742 km

Povrchová teplota:
225 K

Gravitace:
0,09 G

Složení:
90,65% Rock
9,35% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0064
Sklon dráhy:
1,70°
Periapsida:
136,62°
Rychlost rotace:
3,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,4864 °

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,9%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Hg (0,9%)