2MASS J03281518+3117238 [#31450836050897]

100,00%
2MASS J03281518+3117238 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4601
Stáří:
9 594 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 653 K