Harma [#4481764758234]

Harma A 7 d
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 127 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0063
Hvězdný rádius:
1 290 km

Povrchová teplota:
168 K
Tlak na povrchu:
0,00144237 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Složení:
90,87% Rock
9,13% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Složení atmosféry:
100,00% Ammonia

Oběžná doba:
16,2 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
-0,69°
Periapsida:
286,84°
Rychlost rotace:
16,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0191 °