Harma [#4481764758234]

Harma A 3 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
721 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0031
Hvězdný rádius:
1 020 km

Povrchová teplota:
205 K

Gravitace:
0,12 G

Složení:
90,87% Rock
9,13% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Oběžná doba:
7,2 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,95°
Periapsida:
31,76°
Rychlost rotace:
7,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3291 °

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,6%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Sb (1,1%)