Harma [#4481764758234]

Harma A 10
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 241 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
608 CR
Efficiency target:
10

Hmotností Země:
19,5702
Hvězdný rádius:
17 404 km

Povrchová teplota:
164 K
Tlak na povrchu:
6 662,95236121 atmosfér

Gravitace:
2,63 G

Složení:
68,29% Ice
21,11% Rock
10,61% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Složení atmosféry:
95,85% Nitrogen
4,09% Argon

Oběžná doba:
1 087,6 d
Úhel zakřivení:
0,29 au
Výstřednost dráhy:
0,0304
Sklon dráhy:
-4,37°
Periapsida:
33,44°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
-0,5159 °