GSC 8588-0317 [#94656697202]

GSC 8588-0317
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 210 CR

Stáří:
12 284 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,5586
Hvězdný radius:
7,8479

Povrchová teplota:
183 102 K


Absolutní velikost:
-14,6530
Rychlost rotace:
29,9 d