Kapteyn's Star [#5069000943017]

100,00%
Kapteyn's Star / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2813
Hvězdný radius:
0,3959
Stáří:
9 810 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
2 189 K
Kapteyn's Star 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
436 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4431
Hvězdný rádius:
5 700 km

Tlak na povrchu:
656,61 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
78 K
Kapteyn's Star 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
807 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1024
Hvězdný rádius:
3 827 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (22,5%) C (18,9%) Fe (15,4%) P (12,1%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Se (3,5%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
Kapteyn's Star 3 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 126 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7733
Hvězdný rádius:
7 181 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,61 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
36 K
Kapteyn's Star 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 124 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0077
Hvězdný rádius:
1 754 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Se (4,3%) Zn (3,2%) Nb (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
Kapteyn's Star 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 997 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6145
Hvězdný rádius:
6 698 km

Tlak na povrchu:
0,15 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
27 K
Kapteyn's Star 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 000 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0291
Hvězdný rádius:
2 707 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) Ge (3,1%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Sb (0,7%)
Kapteyn's Star 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 423 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2206
Hvězdný rádius:
4 885 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (15,7%) P (12,3%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Y (0,9%)