Kapteyn's Star [#5069000943017]

Kapteyn's Star 4
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 997 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
SARYEKAD
First mapped for EDSM by:
Stanley Goodspeed
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
0,6145
Hvězdný rádius:
6 698 km

Povrchová teplota:
27 K
Tlak na povrchu:
0,14524511 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Složení:
67,74% Ice
21,67% Rock
10,59% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5 536,6 d
Úhel zakřivení:
4,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0038
Sklon dráhy:
-0,10°
Periapsida:
185,38°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
2,8567 °