2MASS J02302948+6119446 [#153321599]

2MASS J02302948+6119446 2
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
1 741 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Stáří:
498 million years
Celá spektrální třída:
M1 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,4219
Hvězdný radius:
0,5874

Povrchová teplota:
3 440 K


Absolutní velikost:
8,2385
Oběžná doba:
273,6 d
Úhel zakřivení:
3,49 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
207,23°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
-0,3556 °