Pleione (The Pleiades) [#259004556452]

Pleione 5 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
476 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
G1T
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
613 km

Povrchová teplota:
789 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
90,58% Rock
9,42% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0054
Sklon dráhy:
0,14°
Periapsida:
243,31°
Rychlost rotace:
2,2 d
Axiální náklon:
-0,1677 °

Materiály:
Fe (18,7%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,6%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)