Pleione (The Pleiades) [#259004556452]

Pleione 11 f
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
7 610 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0044
Hvězdný rádius:
1 143 km

Povrchová teplota:
193 K

Gravitace:
0,14 G

Složení:
90,85% Rock
9,15% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
155,3 d
Úhel zakřivení:
0,05 au
Výstřednost dráhy:
0,0111
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
95,93°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
-0,2587 °

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,4%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,4%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Y (1,1%) W (1,1%)