Pleione (The Pleiades) [#259004556452]

Pleione 11 a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
7 619 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
720 km

Povrchová teplota:
193 K

Gravitace:
0,08 G

Složení:
90,33% Rock
9,67% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
12,4 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
349,15°
Rychlost rotace:
-12,4 d
Axiální náklon:
-2,4837 °

Materiály:
Fe (21,1%) S (20,1%) C (16,9%) Ni (15,9%) P (10,8%) Ge (5,9%) Se (3,2%) As (2,7%) Y (1,3%) Sn (1,3%) Hg (0,9%)