Dryoi Grie HH-U e3-3504 [#15050796362468]

100,00%
Dryoi Grie HH-U e3-3504 / F (White super giant) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 284 CR

Hmotnosti Slunce:
4,6445
Hvězdný radius:
47,2127
Stáří:
472 million years
Svítivost:
Iab

Povrchová teplota:
7 499 K
Dryoi Grie HH-U e3-3504 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 717 ls
Předpokládaná hodnota:
16 201 CR

Hmotností Země:
2,4709
Hvězdný rádius:
7 881 km

Tlak na povrchu:
104,34 atmosfér

Gravitace:
1,62 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 381 K