Talta [#29258256754089]

SCR 1845-6357 B
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 987 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
-={sAiTcH}=-
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
11 614 million years
Celá spektrální třída:
T9 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0547
Hvězdný radius:
0,1311

Povrchová teplota:
741 K


Absolutní velikost:
18,1608
Oběžná doba:
6 764,5 d
Úhel zakřivení:
3,57 au
Výstřednost dráhy:
0,1260
Sklon dráhy:
43,25°
Periapsida:
263,51°
Rychlost rotace:
0,4 d
Axiální náklon:
-0,2041 °
Talta B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
11 734 000 000 000 Mt

Inner radius:
173 550 km
Outer radius:
915 940 km