Hegeia RE-H c10-24 [#6676895862874]

Hegeia RE-H c10-24 AB 4
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 211 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
RJAY
Předpokládaná hodnota:
13 457 CR

Hmotností Země:
0,1634
Hvězdný rádius:
3 479 km

Povrchová teplota:
250 K
Tlak na povrchu:
0,41255790 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Složení:
66,90% Rock
33,10% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Složení atmosféry:
99,01% Carbon dioxide
0,99% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 201,5 d
Úhel zakřivení:
2,39 au
Výstřednost dráhy:
0,0074
Sklon dráhy:
-0,04°
Periapsida:
38,23°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
-0,2367 °