Tascheter Sector ST-R b4-8 [#18263408911777]

Tascheter Sector ST-R b4-8
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
KingNot
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Stáří:
3 426 million years
Celá spektrální třída:
L0 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2070
Hvězdný radius:
0,3623

Povrchová teplota:
1 958 K


Absolutní velikost:
11,7362
Rychlost rotace:
1,2 d