Systae Free AA-A h1 (Peak) [#10783031]

Systae Free AA-A h1 AB 3 b
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
1 175 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
286 890 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
1,1695
Hvězdný rádius:
6 809 km

Povrchová teplota:
263 K
Tlak na povrchu:
0,63162862 atmosfér

Gravitace:
1,03 G

Složení:
91,14% Rock
8,86% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
74,24% Nitrogen
24,85% Oxygen
0,72% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4,2 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
1,39°
Periapsida:
174,01°
Rychlost rotace:
4,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,3593 °