Eolls Flyi ZF-F d11-15 [#528943452259]

Eolls Flyi ZF-F d11-15 A
Typ:
White Dwarf (DBZ) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 178 CR

Stáří:
5 268 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,5703
Hvězdný radius:
0,0153

Povrchová teplota:
23 530 K


Absolutní velikost:
7,8063
Oběžná doba:
70,3 d
Úhel zakřivení:
0,12 au
Výstřednost dráhy:
0,0465
Sklon dráhy:
30,66°
Periapsida:
130,15°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °