Boeph NN-J d9-131 [#4509908438995]

Boeph NN-J d9-131 5
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
1 023 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Zulu Romeo
First mapped for EDSM by:
Zulu Romeo
Předpokládaná hodnota:
322 382 CR
Efficiency target:
8

Hmotností Země:
4,9700
Hvězdný rádius:
11 914 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
274 K
Tlak na povrchu:
0,67427955 atmosfér

Gravitace:
1,42 G

Složení:
60,94% Rock
29,36% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
72,13% Nitrogen
26,36% Oxygen
1,31% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
467,6 d
Úhel zakřivení:
0,19 au
Výstřednost dráhy:
0,0138
Sklon dráhy:
-5,92°
Periapsida:
268,86°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
-0,2741 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
Boeph NN-J d9-131 5 A Ring Rocky 427 Mt 19 198 km 63 123 km