2MASS J05352072-0526157 [#64450412094465]

2MASS J05352072-0526157 A
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 464 million years
Celá spektrální třída:
M5 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4553

Povrchová teplota:
2 704 K


Absolutní velikost:
9,8356
Oběžná doba:
1 818 199,5 d
Úhel zakřivení:
81,08 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
59,81°
Periapsida:
7,03°
Rychlost rotace:
2,0 d