2MASS J05350015+0952408 [#9471878374297]

2MASS J05350015+0952408
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Gurn
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Stáří:
7 130 million years
Celá spektrální třída:
M3 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,3633
Hvězdný radius:
0,5301

Povrchová teplota:
3 097 K


Absolutní velikost:
8,9165
Rychlost rotace:
2,4 d