Pyrivo EI-M c10-28 [#7777413971290]

Pyrivo EI-M c10-28 A
Typ:
K (Yellow-Orange) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Jereaca
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Stáří:
1 368 million years
Celá spektrální třída:
K4 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,7383
Hvězdný radius:
0,8210

Povrchová teplota:
4 552 K


Absolutní velikost:
6,2943
Oběžná doba:
44 199,1 d
Úhel zakřivení:
7,84 au
Výstřednost dráhy:
0,3295
Sklon dráhy:
-28,83°
Periapsida:
175,79°
Rychlost rotace:
3,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °