Oub Bre AA-A h0 [#2394463]

Oub Bre AA-A h0 A 3
Typ:
Water giant
Vzdálenost k cíli:
2 878 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
627 CR

Hmotností Země:
26,6836
Hvězdný rádius:
18 663 km

Povrchová teplota:
257 K
Tlak na povrchu:
7 273 188,83734520 atmosfér

Gravitace:
3,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
98,41% Water
0,53% Ammonia
0,53% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
214,1 d
Úhel zakřivení:
0,48 au
Výstřednost dráhy:
0,1526
Sklon dráhy:
-7,73°
Periapsida:
134,11°
Rychlost rotace:
428,2 d
Axiální náklon:
-0,3543 °