Angosk OM-W d1-0 (Sepositus Beacon) [#15141438483]

Angosk OM-W d1-0 2
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
641 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
May
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
164 900 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,5099
Hvězdný rádius:
4 962 km

Povrchová teplota:
236 K
Tlak na povrchu:
3,20982112 atmosfér

Gravitace:
0,84 G

Složení:
67,10% Rock
32,90% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Složení atmosféry:
99,98% Nitrogen

Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Oběžná doba:
521,0 d
Úhel zakřivení:
1,29 au
Výstřednost dráhy:
0,0009
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
142,92°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
0,4091 °