Angosk OM-W d1-0 (Sepositus Beacon) [#15141438483]

Angosk OM-W d1-0 7
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 800 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
May
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
0,9170
Hvězdný rádius:
7 579 km

Povrchová teplota:
308 K
Tlak na povrchu:
1 752,09671848 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Složení:
68,38% Ice
21,22% Rock
10,41% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
95,09% Nitrogen
3,36% Methane
0,95% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4 791,0 d
Úhel zakřivení:
5,64 au
Výstřednost dráhy:
0,0075
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
20,07°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,3809 °