Eolls Hypai NO-X d2-0 [#15124644891]

Eolls Hypai NO-X d2-0 6
Typ:
Water giant
Vzdálenost k cíli:
2 962 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
684 CR
Efficiency target:
12

Hmotností Země:
59,0236
Hvězdný rádius:
21 729 km

Povrchová teplota:
160 K
Tlak na povrchu:
19 307 168,84354300 atmosfér

Gravitace:
5,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
98,41% Water
0,53% Ammonia
0,53% Methane

Oběžná doba:
5 353,5 d
Úhel zakřivení:
5,93 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
-0,10°
Periapsida:
159,04°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
-2,8203 °