Eolls Hypai NO-X d2-0 [#15124644891]

Eolls Hypai NO-X d2-0 5
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
2 283 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
AVENGER_BOSS12
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
178 634 CR
Efficiency target:
9

Hmotností Země:
7,3291
Hvězdný rádius:
13 657 km

Povrchová teplota:
179 K
Tlak na povrchu:
1 562,94047866 atmosfér

Gravitace:
1,60 G

Složení:
67,77% Ice
21,60% Rock
10,63% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
93,51% Nitrogen
6,40% Argon
0,07% Helium

Oběžná doba:
588,1 d
Úhel zakřivení:
0,27 au
Výstřednost dráhy:
0,1064
Sklon dráhy:
4,05°
Periapsida:
5,39°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
0,1389 °