Swoiwns TD-R d5-8 [#285304834483]

Swoiwns TD-R d5-8 5
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 803 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Dawnes
Předpokládaná hodnota:
18 012 CR

Hmotností Země:
8,3791
Hvězdný rádius:
10 930 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,18999165 atmosfér

Gravitace:
2,85 G

Složení:
63,64% Rock
35,57% Metal
0,79% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
80,51% Helium
19,49% Hydrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
33 624,2 d
Úhel zakřivení:
11,34 au
Výstřednost dráhy:
0,2136
Sklon dráhy:
4,53°
Periapsida:
147,15°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
0,4786 °