Dryaa Pruae AA-A h488 [#4096097567]

Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 d
Typ:
Rocky Ice world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0287
Hvězdný rádius:
2 391 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,20 G

Složení:
54,44% Rock
40,29% Ice
5,27% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,5 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0174
Sklon dráhy:
0,50°
Periapsida:
279,47°
Rychlost rotace:
0,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3107 °

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (12,0%) Mn (6,5%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Te (1,2%) Sn (0,9%)