Dryaa Pruae AA-A h488 [#4096097567]

Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 d
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
176 601 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
884 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,59% Ice
15,87% Rock
1,53% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1079
Sklon dráhy:
-6,83°
Periapsida:
77,17°
Rychlost rotace:
0,9 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,1574 °

Materiály:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) As (1,6%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)