Granou HW-L d8-180 [#6194407821515]

Granou HW-L d8-180 A
Typ:
White Dwarf (DB) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 208 CR

Stáří:
5 706 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,7109
Hvězdný radius:
0,0118

Povrchová teplota:
18 860 K


Absolutní velikost:
9,3268
Oběžná doba:
2 536 068,2 d
Úhel zakřivení:
116,11 au
Výstřednost dráhy:
0,0057
Sklon dráhy:
-30,51°
Periapsida:
141,03°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °
Granou HW-L d8-180 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
145 320 000 000 000 Mt

Inner radius:
14 705 km
Outer radius:
2 153 700 km