Oochost VG-F c27-0 [#83583799786]

Oochost VG-F c27-0 F 4
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
142 635 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
EmulatedPenguin
Předpokládaná hodnota:
11 125 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
739 km

Povrchová teplota:
328 K

Gravitace:
0,11 G

Složení:
65,93% Rock
34,07% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5,7 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-4,24°
Periapsida:
260,98°
Rychlost rotace:
5,7 d
Axiální náklon:
-0,9886 °

Materiály:
Fe (22,8%) Ni (17,3%) S (15,9%) C (13,4%) Cr (10,3%) P (8,6%) V (5,6%) As (2,1%) Nb (1,6%) W (1,3%) Te (1,2%)