2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

100,00%
2MASS J03283968+3117321 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4716
Stáří:
9 666 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 669 K
2MASS J03283968+3117321 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
71 073 000 000 000 Mt

Inner radius:
541 250 km
Outer radius:
1 669 600 km
2MASS J03283968+3117321 B Belt
Class:
Icy

Mass:
31 606 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
3 411 000 km
Outer radius:
214 090 000 km
2MASS J03283968+3117321 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
16 173 CR

Hmotností Země:
2,4197
Hvězdný rádius:
7 866 km

Tlak na povrchu:
351,62 atmosfér

Gravitace:
1,59 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 324 K
2MASS J03283968+3117321 2 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 134 ls
Předpokládaná hodnota:
922 CR

Hmotností Země:
659,5459
Hvězdný rádius:
77 136 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
4,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
151 K
Vzdálenost k cíli:
1 133 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0236
Hvězdný rádius:
2 499 km

Tlak na povrchu:
115,24 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
227 K
2MASS J03283968+3117321 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls
Předpokládaná hodnota:
3 513 CR

Hmotností Země:
30,5732
Hvězdný rádius:
42 717 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
2MASS J03283968+3117321 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
542 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 133 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
474 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
822 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03283968+3117321 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
812 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
836 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03283968+3117321 3 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 131 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0224
Hvězdný rádius:
2 483 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) As (1,4%) Sn (0,7%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
3 004 ls
Předpokládaná hodnota:
542 CR

Hmotností Země:
5,8864
Hvězdný rádius:
13 095 km

Tlak na povrchu:
0,98 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,40 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
29 K