2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

2MASS J03283968+3117321 2
Typ:
Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 134 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sandro ya Anthos
First mapped for EDSM by:
Speedcoder
Předpokládaná hodnota:
922 CR
Efficiency target:
22

Hmotností Země:
659,5459
Hvězdný rádius:
77 136 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
151 K

Gravitace:
4,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,48% Hydrogen
26,45% Helium
0,07% Oxygen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 301,2 d
Úhel zakřivení:
2,27 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,24°
Periapsida:
268,71°
Rychlost rotace:
2,0 d
Axiální náklon:
-0,4053 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
2MASS J03283968+3117321 2 A Ring Icy 2 240 600 000 000 Mt 143 210 km 303 030 km