2MASS J03290279+3122172 [#31452447056961]

100,00%
2MASS J03290279+3122172 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2695
Hvězdný radius:
0,4512
Stáří:
10 456 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 511 K
2MASS J03290279+3122172 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
202 ls
Předpokládaná hodnota:
14 340 CR

Hmotností Země:
0,4643
Hvězdný rádius:
4 899 km

Tlak na povrchu:
13,91 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
140 K
2MASS J03290279+3122172 A 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
281 ls
Předpokládaná hodnota:
14 127 CR

Hmotností Země:
0,3680
Hvězdný rádius:
4 560 km

Tlak na povrchu:
2,73 atmosfér

Gravitace:
0,72 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
109 K
2MASS J03290279+3122172 A 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
373 ls
Předpokládaná hodnota:
14 241 CR

Hmotností Země:
0,4172
Hvězdný rádius:
4 740 km

Tlak na povrchu:
126,26 atmosfér

Gravitace:
0,76 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
145 K
Vzdálenost k cíli:
489 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6933
Hvězdný rádius:
6 972 km

Tlak na povrchu:
0,85 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K
Vzdálenost k cíli:
490 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6126
Hvězdný rádius:
6 713 km

Tlak na povrchu:
1 084,12 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
206 K
Vzdálenost k cíli:
676 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4439
Hvězdný rádius:
6 079 km

Tlak na povrchu:
314,13 atmosfér

Gravitace:
0,49 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
80 K
2MASS J03290279+3122172 A 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
872 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9396
Hvězdný rádius:
7 644 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (23,7%) C (19,9%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Mn (6,7%) V (4,0%) As (1,5%) Cd (1,3%) Nb (1,1%) Sb (0,7%)
2MASS J03290279+3122172 A 8 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 187 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5808
Hvězdný rádius:
6 604 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,8%) P (12,4%) Ni (11,9%) Mn (6,5%) Zn (4,3%) V (3,9%) Sn (1,0%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
2MASS J03290279+3122172 A 9 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 184 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5337
Hvězdný rádius:
6 434 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K

Materiály:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (16,1%) P (12,6%) Ni (12,2%) Cr (7,2%) Zn (4,4%) Zr (1,9%) Mo (1,1%) Sb (0,7%) Hg (0,7%)
2MASS J03290279+3122172 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
12 763 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1484
Hvězdný radius:
0,2780
Stáří:
10 456 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 692 K
2MASS J03290279+3122172 B 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 707 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1898
Hvězdný rádius:
4 399 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (21,1%) C (17,8%) Fe (17,3%) Ni (13,1%) P (11,4%) Mn (7,1%) Zn (4,7%) V (4,2%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)
2MASS J03290279+3122172 B 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
12 644 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4730
Hvězdný rádius:
5 815 km

Tlak na povrchu:
763,36 atmosfér

Gravitace:
0,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
196 K
Vzdálenost k cíli:
12 644 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0305
Hvězdný rádius:
2 677 km

Tlak na povrchu:
64,92 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
227 K
2MASS J03290279+3122172 B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 640 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3189
Hvězdný rádius:
5 484 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
62 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,0%) P (12,6%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) Zn (4,4%) As (1,5%) Nb (1,1%) Sn (1,1%) Ru (1,0%)
Vzdálenost k cíli:
13 078 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5324
Hvězdný rádius:
6 423 km

Tlak na povrchu:
731,80 atmosfér

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
76 K
2MASS J03290279+3122172 B 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
13 073 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0087
Hvězdný rádius:
1 826 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,2%) As (1,4%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Tc (0,4%)
Vzdálenost k cíli:
13 011 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6283
Hvězdný rádius:
6 765 km

Tlak na povrchu:
1 088,47 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
71 K
2MASS J03290279+3122172 B 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
13 114 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6532
Hvězdný rádius:
6 845 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K

Materiály:
S (24,0%) C (20,2%) Fe (16,4%) P (12,9%) Ni (12,4%) Zn (4,5%) Se (3,8%) Ge (3,5%) Nb (1,1%) Hg (0,7%) Po (0,5%)