2MASS J03285119+3119548 [#632869786098]

100,00%
2MASS J03285119+3119548 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4766
Hvězdný radius:
0,6306
Stáří:
11 982 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 643 K
2MASS J03285119+3119548 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
89 350 000 000 000 Mt

Inner radius:
841 760 km
Outer radius:
1 884 900 km
2MASS J03285119+3119548 A 1 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
699 ls
Předpokládaná hodnota:
878 CR

Hmotností Země:
458,9729
Hvězdný rádius:
75 390 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
172 K
2MASS J03285119+3119548 A 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
693 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0222
Hvězdný rádius:
2 449 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
105 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J03285119+3119548 A 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
697 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0260
Hvězdný rádius:
2 572 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J03285119+3119548 A 1 b a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
697 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
1 113 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K

Materiály:
S (30,8%) C (25,9%) P (16,6%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Ge (3,2%) Zn (2,6%) V (2,3%) Cd (0,7%) Sb (0,7%) Nb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
981 ls
Předpokládaná hodnota:
3 651 CR

Hmotností Země:
43,6866
Hvězdný rádius:
48 040 km

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
96 K
2MASS J03285119+3119548 A 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
980 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
670 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
980 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
513 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
984 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
576 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J03285119+3119548 A 2 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
976 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
799 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
1 363 ls
Předpokládaná hodnota:
533 CR

Hmotností Země:
4,8705
Hvězdný rádius:
12 332 km

Tlak na povrchu:
20 233,05 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,30 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
415 K
2MASS J03285119+3119548 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
19 696 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1328
Hvězdný radius:
0,2982
Stáří:
11 982 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 510 K
2MASS J03285119+3119548 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
42 117 000 000 000 Mt

Inner radius:
388 190 km
Outer radius:
1 231 200 km
Vzdálenost k cíli:
19 707 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1336
Hvězdný rádius:
4 166 km

Tlak na povrchu:
7,82 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
160 K
2MASS J03285119+3119548 B 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
19 591 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1692
Hvězdný rádius:
4 491 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
61 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) V (3,9%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Sb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
19 951 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4097
Hvězdný rádius:
5 928 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
Minor Nitrogen Magma
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,7%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Ge (3,2%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Ru (1,0%)
2MASS J03285119+3119548 B 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
19 334 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2468
Hvězdný rádius:
5 060 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
2MASS J03285119+3119548 B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
20 725 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2406
Hvězdný rádius:
5 019 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (23,5%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Se (3,7%) Zr (1,9%) Sn (1,1%) W (0,9%) Sb (0,7%)