2MASS J03285505+3116287 [#16057941763049]

100,00%
2MASS J03285505+3116287 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4740
Stáří:
9 876 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 635 K