2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 A 1
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
795 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
13 477 CR

Hmotností Země:
0,1677
Hvězdný rádius:
3 509 km

Povrchová teplota:
95 K
Tlak na povrchu:
0,02703635 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Složení:
67,08% Rock
32,92% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane-rich
Složení atmosféry:
51,33% Nitrogen
48,30% Methane
0,37% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 245,2 d
Úhel zakřivení:
1,59 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,26°
Periapsida:
183,14°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
0,4070 °

Materiály:
Fe (24,3%) Ni (18,4%) S (17,3%) C (14,5%) P (9,3%) Zn (6,6%) Se (2,7%) As (2,3%) Cd (1,9%) Y (1,5%) W (1,3%)