Eidairld UU-E c28-197 [#54231243365362]

Eidairld UU-E c28-197 A 7
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
671 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Dylman Red
First mapped for EDSM by:
Dylman Red
Předpokládaná hodnota:
130 127 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0811
Hvězdný rádius:
2 774 km

Povrchová teplota:
180 K
Tlak na povrchu:
0,09073533 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Složení:
65,66% Rock
34,34% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
74,77% Sulphur dioxide
25,23% Carbon dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
741,8 d
Úhel zakřivení:
1,35 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,60°
Periapsida:
242,79°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
-0,8861 °