NGC 6530 WFI 26104 [#664511655041]

NGC 6530 WFI 26104 A
Typ:
M (Red super giant) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 920 million years
Celá spektrální třída:
M7 II
Svítivost:
II

Hmotnosti Slunce:
0,3008
Hvězdný radius:
90,9860

Povrchová teplota:
2 373 K


Absolutní velikost:
-1,1016
Oběžná doba:
546,7 d
Úhel zakřivení:
0,29 au
Výstřednost dráhy:
0,3535
Sklon dráhy:
-111,15°
Periapsida:
64,53°
Rychlost rotace:
345,6 d