Vegneia KM-W f1-952 [#511225366005]

100,00%
Vegneia KM-W f1-952 / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
24 116 CR

Hmotnosti Slunce:
4,3555
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
48 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Vegneia KM-W f1-952 1 / T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
3 612 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0625
Hvězdný radius:
0,1903
Stáří:
48 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
872 K
Vegneia KM-W f1-952 1 a / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 524 ls
Předpokládaná hodnota:
3 146 CR

Hmotností Země:
10,1434
Hvězdný rádius:
33 870 km

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K
Vegneia KM-W f1-952 2 / T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
4 730 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0352
Hvězdný radius:
0,1317
Stáří:
48 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
598 K
Vegneia KM-W f1-952 2 a / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 851 ls
Předpokládaná hodnota:
5 240 CR

Hmotností Země:
818,5326
Hvězdný rádius:
77 774 km

Gravitace:
5,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
148 K