2MASS J05345073-0527010 [#150212319126529]

2MASS J05345073-0527010 4 d
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
557 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Ghast
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
1 103 km

Povrchová teplota:
75 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
82,50% Ice
15,93% Rock
1,57% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
37,3 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,45°
Periapsida:
313,62°
Rychlost rotace:
37,3 d
Axiální náklon:
0,4259 °

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Sn (0,7%) W (0,7%) Po (0,3%)