2MASS J05345233-0530080 [#5076784194553]

100,00%
2MASS J05345233-0530080 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3047
Hvězdný radius:
0,4718
Stáří:
8 972 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 802 K
2MASS J05345233-0530080 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
788 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1007
Hvězdný rádius:
7 537 km

Tlak na povrchu:
0,21 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich

Povrchová teplota:
59 K
2MASS J05345233-0530080 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
790 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6723
Hvězdný rádius:
6 495 km

Tlak na povrchu:
1 216,07 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
85 K
Vzdálenost k cíli:
1 020 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4076
Hvězdný rádius:
5 912 km

Tlak na povrchu:
337,03 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
66 K
2MASS J05345233-0530080 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 328 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3133
Hvězdný rádius:
5 447 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon

Povrchová teplota:
45 K

Materiály:
S (22,2%) C (18,6%) Fe (15,5%) P (11,9%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Te (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
1 936 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4106
Hvězdný rádius:
8 619 km

Tlak na povrchu:
0,28 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich

Povrchová teplota:
37 K
Vzdálenost k cíli:
3 463 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4989
Hvězdný rádius:
8 775 km

Tlak na povrchu:
0,30 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K