Col 140 Sector WE-Q c5-4 [#1185511510642]

Col 140 Sector WE-Q c5-4 3
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 489 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,8898
Hvězdný rádius:
9 425 km

Povrchová teplota:
386 K
Tlak na povrchu:
6 059,17891932 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Složení:
69,48% Ice
20,50% Rock
10,02% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Složení atmosféry:
49,62% Methane
49,62% Nitrogen
0,50% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
526,7 d
Úhel zakřivení:
0,22 au
Výstřednost dráhy:
0,0376
Sklon dráhy:
4,48°
Periapsida:
197,14°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
0,4630 °