2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

2MASS J03281518+3117238
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
LookingHorse
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 594 million years
Celá spektrální třída:
M6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4601

Povrchová teplota:
2 653 K


Absolutní velikost:
9,8960
Rychlost rotace:
1,8 d
2MASS J03281518+3117238 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
25 005 000 000 000 Mt

Inner radius:
507 230 km
Outer radius:
1 602 700 km