2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

2MASS J03281518+3117238 2
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
537 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sandro ya Anthos
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9569
Hvězdný rádius:
7 220 km

Povrchová teplota:
115 K
Tlak na povrchu:
4,94542592 atmosfér

Gravitace:
0,75 G

Složení:
49,15% Ice
34,14% Rock
16,72% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
88,02% Nitrogen
7,70% Methane
4,18% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
752,5 d
Úhel zakřivení:
1,08 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
91,64°
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
0,1604 °