2MASS J03285514+3116247 [#11660432253953]

100,00%
2MASS J03285514+3116247 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2031
Hvězdný radius:
0,3675
Stáří:
12 374 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 092 K
Vzdálenost k cíli:
466 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,1661
Hvězdný rádius:
9 773 km

Tlak na povrchu:
0,40 atmosfér

Gravitace:
0,92 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K
Vzdálenost k cíli:
1 325 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4899
Hvězdný rádius:
8 762 km

Tlak na povrchu:
0,30 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
30 K
Vzdálenost k cíli:
1 776 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4727
Hvězdný rádius:
6 191 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
25 K
Vzdálenost k cíli:
2 416 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0427
Hvězdný rádius:
7 829 km

Tlak na povrchu:
0,21 atmosfér

Gravitace:
0,69 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
22 K
Vzdálenost k cíli:
2 413 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6104
Hvězdný rádius:
6 698 km

Tlak na povrchu:
0,14 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
22 K