Swoilz ER-F b58-5 [#11665801881585]

Swoilz ER-F b58-5 B
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
110 720 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Jambo Pepper
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Stáří:
12 868 million years
Celá spektrální třída:
T0 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1172
Hvězdný radius:
0,2409

Povrchová teplota:
1 298 K


Absolutní velikost:
14,4079
Oběžná doba:
1 814 901,2 d
Úhel zakřivení:
158,78 au
Výstřednost dráhy:
0,0223
Sklon dráhy:
-57,03°
Periapsida:
179,53°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °